Bra vård betyder hög livskvalite för klienten. Vården är bra när klienten är nöjd med resultatet, vilket i sin tur kräver rätt diagnos, rätt behandling och varaktig förbättring. 

Bemanning
Den moderna vården kräver snabb och enkel rekrytering som är grundförutsättning för en acceptabel bemanning. PHC fokuserar på kompetens ock kunnande hos de personal som rekryteras till vården.
PHC är den enda bemanningsföretag som styrs av professionell personal dvs läkare och psykolog. Bara de som jobbar inom vården vet vad som krävs för att vården ska drivas på hög nivå.
Vi är specialiserade inom psykiatri och rekryterar läkare och sjuksköterskor bara inom psykiatri. PHC har sedan 2012 rekryterat läkare först främst för Stockholm och angränsande område men nu rekryterar vi i hela landet.
Vårt mål är att kunden ska vara nöjd. Vi sätter patienterna i fokus och ur den synvinkel är komptens och samarbetsförmåga hos personal vi rekryterar fundamental. Läs mer...

Behöver du läkare eller sjuksköterskor?   Kontakta oss

För utbildning, coaching, krishantering, PTSD och vuxen psykiatri se :
 

www.dreftekhari.com
 

För klinisk psykologi , utredning, familjerådgivning, se:
 

      www.jilaeftekhari.com
 

Jila Eftekhari vår medarbetare på Pavital Health Center har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt vuxna.